ژرمن ها، همچنان قربانی ...

بحران انرژی، قرار نیست حالا حالا ها دست از سر اقتصاد آلمان بردارد

اکتبر 4, 2023 - 08:24

موسسه ی IMK آلمان، در تازه ترین گزارش خود خبر از کاهش ۰.۵درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان  در سال جاری نسبت به سال قبل میدهد. 

بنابر این گزارش، یکی از اصلی ترین عوامل کاهش تولید ناخالص داخلی آلمان شوک فزاینده ی قیمت انرژی در آلمان عنوان میشود.

با قطعیت میتوان این  شوک قیمتی را از تاثیرات مستقیم جنگ روسیه و اکراین دانست؛ با وجود این مسئله اما آلمان همچنان یکی از بازیگران اصلی تشدید تنش بین اکراین و روسیه است.

سوال این روزهای مردم آلمان این است: با وجود ضربه های مهلک اقتصادی در پس جنگ روسیه و اکراین چرا سردمداران آلمانی در سایه ی نفوذ آمریکا، از ادامه ی بحران بین روسیه و اکراین حمایت میکنند؟