زنان و بهداشت اجتماعی در فرانسه: قسمت دوم

آگوست 23, 2023 - 17:11

اگرچه در ده سال اخیر، توجه خاصی به سلامتی زنان در فرانسه شده.

اما برخی از خدمات پزشکی، برای برخی زنان فرانسوی تا آخر عمر چالش است.

برابری با مردان، مزایای زیادی برای زنان داشته اما معایبی هم دارد.

عادتها و سبک زندگی زنان بیشتر از همیشه شبیه مردان شده مانندمصرف ۲۶ و ۵۵درصدی سیگار و الکل بین زنان احتمال ابتلای زنان به سرطان و بیماری های قلبی را به طور فزاینده افزایش میدهد. این درحالی است که سرطان ریه در بین مردان روبه کاهش است.

در کنار اینها، به دلیل تفاوت فیزیولوژیک بین زنان و مردان، فعالیت در محیط مشترک کاری ، زنان را بیشتر در معرض بیماریهایی نظیر دیابت و چاقی قرار میدهد.

همچنین، باروری و فرزند آوری زنان را به برخی از مراقبت های پزشکی دائمی نیازمند میکند.

اما فرانسه در تازه ترین برآورد های خود متوجه بحران کمبود متخصص زنان در این کشور شده.

با این تفاسیر، و مجموعه عملکردها،علی رغم کارهای انجام شده، هنوز راه زیادی تا تحقق شعارهای حامی زنان، باقیست