اقتصاد؛ قربانی اصلی

در ماه های اخیر اقتصاد رژیم صهیونیستی طوفان های سهمگینی را تجربه کرده است1 و اگر طراحی رسانه های غربی برای حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی نبود دولت رژیم از درون دچار فروپاشی میشد.  مساله اقتصاد که از مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار برای موفقیت یا شکست دولت ها در عرصه حکمرانی می باشد در ماه های اخیر برای مردم ساکن در سرزمین های اشغالی بسیار متغیر بوده است.

ژوئیه 6, 2024 - 17:22
اقتصاد؛ قربانی اصلی
اقتصاد قربانی اصلی

امیرعلی یگانه

در ماه های اخیر اقتصاد رژیم صهیونیستی طوفان های سهمگینی را تجربه کرده است1 و اگر طراحی رسانه های غربی برای حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی نبود دولت رژیم از درون دچار فروپاشی میشد.  مساله اقتصاد که از مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار برای موفقیت یا شکست دولت ها در عرصه حکمرانی می باشد در ماه های اخیر برای مردم ساکن در سرزمین های اشغالی بسیار متغیر بوده است.

مشکلات ناشی از عملیات طوفان الاقصی و تبعات جانبی آن بر اقتصاد فلسطین اشغالی تمامی آمارهای اقتصادی را در ماه های اخیر نزولی کرده است.   تزلزل در اقتصاد در دیگر بخش های زندگی صهیونیست ها نیز نمود خود را نشان خواهد داد. بررسی ابعاد تنزل اقتصادی نیازمند نگاه جامع تری می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛

افزایش نرخ بیکاری، یکی از مهم ترین آمارهای اقتصادی که نشان دهنده موفقیت حکمرانان دولتی یک کشور می باشد افزایش یا کاهش نرخ بیکاری مردم جویای کار می باشد. در این زمینه مخصوصا در ماه های اخیر و بعد از عملیات طوفان الاقصی و سایه افکندن جو امنیتی در درون سرزمین های اشغالی، نرخ بیکاری در رژیم با افزایش روبرو شده است. با توجه به مهاجرت معکوس بسیاری از شهرک نشینان صهیون، انتظار بازگشت روند مثبت به آمار اشتغال در کوتاه مدت منتفی می باشد و دولت نتانیاهو در تلاش است با جلب کمک های اقتصادی بین المللی در این زمینه مشکلات موجود را کاهش دهد. یکی از مهم ترین نکات در این زمینه که باید توجه شود، کاهش تولید محصولات کشاورزی2 با توجه به کمبود کشاورز و خطرناک بودن زمین های کشاورزی رژیم با توجه به بمباران نامنظم ارتش در این مناطق می باشد که اگر این بخش از تولید در سرزمین های اشغالی با مشکل روبرو شود تامین نیازهای غذایی مردم رژیم با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

تلاطم در مناسبات تجاری، یکی دیگر از مباحث بسیار مهم در مناسبات تجاری که مستقیما اثر خود را بر سفره مردم برجای خواهد گذاشت، بحث منظم بودن واردات و صادرات و هماهنگی با کشورهای مقصد برای برآوردن نیازهای ساکنان رژیم می باشد که بعد از عملیات طوفان الاقصی این مساله در کاهش سطح مناسبات تجاری رژیم با کشورهای مختلف به چشم میخورد3 ، برای نمونه کشورهای آمریکای لاتین بعد از کشتار ارتش رژیم در باریکه غزه سطح مناسبات تجاری خود با رژیم صهیونیستی را کاهش دادند و این مساله باعث شد تورم مواد غذایی در داخل سرزمین های اشغالی افزایش پیدا کند و به تبع آن صهیونیست ها در ماه های اخیر به شدت در زمینه تامین مایحتاج خود با دشواری های زیادی روبرو شوند.

رکود سنگین در زمینه گردشگری،  یک از سیاست های دولت های رژیم صهیونیستی در طول تاریخ توجه به مبحث گردشگری و سرمایه گذاری زیاد در این بخش بوده است که با این حربه بتوانند منطقه فلسطین اشغالی را برای مهاجران و مردم دنیا جذاب معرفی نمایند، اما در ماه های اخیر و باتوجه به امنیتی شدن  فضای سرزمین های اشغالی استقبال از صنعت گردشگری در رژیم با افت محسوسی روبرو شده است4 که همین نکته باعث کاهش درآمد های این صنعت  و کاهش تعداد توریست های خارجی در سرزمین های اشغالی به مانند انتفاضه دوم در سال 2004  شده است و این مساله باعث ادامه دار شدن رکود در اقتصاد رژیم خواهد شد. افزایش نرخ بیکاری در این صنعت دورنمای اقتصادی رژیم را پیجیده تر کرده است و با توجه به ادامه دار بودن عملیات های نظامی ارتش رژیم در شمال و جنوب بعید بنظر میرسد این صنعت  فعلا از رکود خارج شود.

در مجموع باید گفت،  طوفان الاقصی اقتصاد رژیم را با سختی های زیادی روبرو کرده است و رشد دوپینگ وار  اقتصادی رژیم که با حمایت دولت های غربی سال ها این اقتصاد را گلخانه ای به بار آورده بود با تلاطم عملیات طوفان الاقصی به قهقرا برد، محاصره دریایی رژیم توسط محور مقاومت، پشتیبانی دولت های غربی از بخش های اقتصادی صهیونیست ها را به حالت تعلیق در آورد و نیازمندی های مردم رژیم به مایحتاج خود به سختی در حال تامین شدن است. گسترش عملیات  نظامی ارتش رژیم در منطقه مرزی لبنان میتواند اخرین ضربه به اقتصاد روبه موت رژیم باشد برای همین تصمیم گیری سران رژیم صهیونیستی برای شروع عملیات نظامی در مرز های لبنان به کندی پیش میرود.

 

1.        https://www.coface.com/news-economy-and-insights/business-risk-dashboard/country-risk-files/israel

2.        https://www.jpost.com/israel-news/article-807064

3.        https://www.ynet.co.il/economy/article/hyryn6cva

https://www.aljazeera.com/economy/2024/1/27/has-the-war-on-gaza-hurt-israels-economy