کسی رافائل را به بیمارستان نبرد

کسی رافائل را به بیمارستان نبرد

سپتامبر 8, 2023 - 12:14

بزرگراه ایالون – تل آویو

صهیونیست های اتیوپیایی بزرگراه ایالون را به اعتراض بسته اند.

یک صهیونیست رافائل، کودک اتوپیایی را زیر گرفته و رفته. راننده وقتی می بیند کودک از فالاشه هاست، نمی ایستد تا او را به بیمارستان ببرد و بدون محاکمه آزاد می شود.

خانواده رافائل می گویند اگر پوست مان رنگی نبود و نام خانوادگی مان این نبود تا به حال راننده محاکمه شده بود.

یهودیان اتیوپیایی تبار حدود 2 درصد جمعیت فلسطین اشغالی را تشکیل می‌دهند. آنها بیش از هزار سال در آفریقا زندگی کرده اند اما پس از تشکیل رژیم صهیونیستی به طور سازمان یافته به سرزمین های اشغالی منتقل شده اند. 

طبق آمارهای وزارت رفاه و خدمات اجتماعی رژیم صهیونیستی، نزدیک به 75 درصد از خانواده‌های اتیوپیایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بیش از 90 درصدشان برای گذراندن زندگی محتاج کمک‌ و اعانه اند. و از هر 5 جوان شان یک نفر شرایط حضور در دانشگاه را دارد. 380 شکایت علیه تبعیض و نژادپرستی رژیم صهیونیستی فقط در سال 2022 ثبت شده.

می گویند این تعداد بخشی از کوه یخی است که دیده نمی شود.