نبرد تا تسلیم یا نابودی!

مه 3, 2023 - 09:05
نبرد تا تسلیم یا نابودی!
نبرد تا تسلیم یا نابودی!

حملات متقابل ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع به یکدیگر به اموال عمومی خسارت وارد و تامین آب و برق را در برخی مناطق از خارطوم با مشکل مواجه کرد و هنوز رایزنی ها برای نشاندن دوطرف درگیر بر سر میز گفت وگو بی ثمر بوده است.

این در حالی است که آتش بس شکننده ای بین دو طرف برقرار شده که مدام در معرض نقض قرار گرفته است. در این زمینه به رغم موافقت طرف‌های درگیر در سودان با تمدید آتش‌بس به مدت سه روز دیگر، منابع خبری از آغاز دوباره درگیری‌ها میان آن ها در خارطوم از بامداد دوشنبه خبر می‌دهند.

این اقدام در پاسخ به درخواست های داخلی، منطقه ای و بین المللی و به منظور باز کردن گذرگاه های انسانی و تسهیل در حرکت شهروندان و اتباع خارجی مقیم برای تهیه نیازمندی های خود یا رفتن به مناطق امن انجام شد.

نیروهای پشتیبانی سریع مدعی شدند که در طول دوره برقراری آتش بس، بارها با حمله های ارتش که آن ها را کودتاگران نامیده مقابله کرده و آن را نشانه آشکار فریبکاری آنان قلمداد کرده است، امابه رغم میانجی گری ها و نیز اجرای توافقات آتش بس لرزان   به نظر می رسد دو طرف درگیری های کنونی در سودان مصمم هستند تا به نبرد برای تصاحب قدرت تا تسلیم یا نابودی طرف مقابل ادامه دهند.

این رویکرد صرفا موجب وارد آمدن زیان ها و خسارت های قابل توجه مادی و انسانی در سودان شده و در عین حال چشم انداز انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت غیر نظامی را بیش از پیش ضعیف می کند.

در دسامبر2022 توافقی میان گروه‌های مدنی و شورای حاکمیتی نظامی سودان برای حل و فصل بحران سیاسی این کشور انجام شد که بر مبنای آن این گروه‌ها بر سر یک دوره انتقالی ۲۴ ماهه توافق کردند که از زمان انتخاب نخست وزیر انتقالی آغاز خواهد شد.

طبق توافق انجام شده، این قدرت انتقالی کاملا مدنی و دموکراتیک و بدون مشارکت نظامیان خواهد بود. اکنون تداوم درگیری ها بدون امیدی برای پایان آن صرفا موجب به خطر افتادن این توافق و تداوم حاکمیت نظامیان بر سودان شده است.

سیدرضا میرطاهر