مصر در پی یافتن شکوه گذشته

مصر از جمله کشورهای جهان است که تاریخ سرآمد و با شکوهی دارد و در روزگاران گذشته جلال و شکوه یک امپراطوری در منطقه شمال آفریقا را یدک میکشید. در تاریخ معاصر این کشور نیز در زمان  جمال عبدلناصر این ملت بار دیگر به کانون مرکزی توجهات خاورمیانه و آفریقا تبدیل شده بود و مردمان این کشور در نهضت های مختلفی در منطقه غرب آسیا از جمله مبارزه با رژیم صهیونیستی بسیار فعال و جلودار بودند.

ژوئیه 2, 2024 - 11:59
مصر در پی یافتن شکوه گذشته
مصر در پی یافتن شکوه گذشته

امیرعلی یگانه

مصر از جمله کشورهای جهان است که تاریخ سرآمد و با شکوهی دارد1 و در روزگاران گذشته جلال و شکوه یک امپراطوری در منطقه شمال آفریقا را یدک میکشید. در تاریخ معاصر این کشور نیز در زمان  جمال عبدلناصر این ملت بار دیگر به کانون مرکزی توجهات خاورمیانه و آفریقا تبدیل شده بود و مردمان این کشور در نهضت های مختلفی در منطقه غرب آسیا از جمله مبارزه با رژیم صهیونیستی بسیار فعال و جلودار بودند. در طی 40 سال گذشته یک رخوت و عقب افتادگی در فضای این کشور بوجود آمد که باعث سرخوردگی مردم این کشور از سیستم سیاسی خود شد که در براندازی مشهور اخوان المسلمین مشاهده شد و بار دیگر مردم این کشور قدرت خود را به دستگاه حاکمه نشان دادند، طولی نگذشت که حکمرانان اخوانی با ید طولانی معرفتی و سیاسی و با کارنامه ای ضعیف بار دیگر توسط ارتش  مصر خلا سلاح شدند ، مردم نیز از این تغییر و تحول رضایت داشتند2 زیرا سیستم اخوانی حاکم بر کشور مصر نتوانست نیازها و درخواست های مردم کشور خود را اجابت کند. با گذر زمان و رسیدن به نقطه ای مهم از تاریخ منطقه غرب آسیا که با شروع طوفان الاقصی آغاز میشود بار دیگر مردم مصر فضا را برای مطالبه آرمان فلسطین از دولت مصر و رییس جمهور نظامی این کشور سیسی مغتنم شمردند. در روزهای گذشته مانورهای نظامی و ستون کشی تجهیزات نظامی مصری در مرزهای مشترک با سرزمین های اشغالی بار دیگر آرمان فلسطین را برای مردم مصر زنده کرد ، اما ابعاد تحرکات جدید دولت مصر در قبال پرونده فلسطین بسیار چند وجهی می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛

قهرمان سازی خیالی از سیسی ، رییس جمهور نظامی کشور مصر که با رویای جمال عبدلناصر شدن میخواهد برای خود مشروعیت سیاسی کسب نماید3 نیک میداند در شرایط فعلی سیاست بین الملل دو جبهه شرق و غرب برای کشاندن مصر به طرف خود امتیازات ارزشمندی  به این کشور خواهند داد ، آنطور که از شواهد امر بر می اید کفه جبهه غربی در نزدیکی به کشور مصر سنگین تر شده است و با طراحی اخیر کشورهای غربی در آینده نزدیک شاهد مطرح شدن بیشتر سیسی در رسانه های غربی به عنوان حامی مردم فلسطین و قهرمان نجات بخش این مردم مظلوم به جهانیان معرفی خواهد شد. این طراحی درست در زمانی در حال پخت و پز است که مردم فلسطین زیر بمب باران شدید ارتش رژیم صهیونیستی  هستند و مصر به عنوان همسایه این کشور هیچ اقدامی برای توقف جنایات رژیم انجام نداده است.

دور شدن محور مقاومت از مردم منطقه ، یک بعد طراحی اخیر کشورهای غربی ایجاد فضایی احساسی برای مردم منطقه غرب آسیا می باشد که در آن رهبران محور مقاومت که در پیشانی مبارزه با ارتش رژیم صهیونیستی در حال هزینه دادن هستند از اذهان مردم منطقه محو شوند و بجای آن قهرمانان خیالی برای مردم خلق شوند ، با این کار محبوبیت و مقبولیتی که رهبران محور مقاومت در ماه های اخیر کسب کرده اند فراموش خواهد شد و کشورهای غربی نزدیک ترین فرد به خود را به عنوان رهبر افسانه ای کشورهای سنی مذهب در غرب آسیا معرفی خواهند کرد. این قهرمان خیالی با پوشش نجات مردم فلسطین از کشتار و تباهی، پروژه های آینده کشورهای غربی در منطقه غرب آسیا را به پیش خواهد برد.

در مجموع باید گفت، فضا سازی اخیری که رسانه های غربی از اقدامات نظامی و مانور های دولت مصر4 در حال بازنشر آن هستند نشان میدهد که پرونده مصر برای جبهه شرقی به بن بست خورده است و  علی الرغم تلاش های گسترده، کشور مصر  انتخاب خود برای نزدیکی به یکی از طرفین درگیری آینده جهان  را کرده است .  پر واضح است که جبهه غربی با وعده وعید هایی که به دولت مصر داده است این کشور را متمایل به همکاری با خود کرده است. باید اضافه کنیم فضای ایجاد شده در سرزمین های اشغالی و کرانه باختری در هفته های گذشته به شدت ملتهب بوده است و هرگونه اقدام دولت مصر در قشون کشی به مرزهای مشترک با فلسطین با بازخورد مثبت مردم سرزمین های اشغالی روبرو میشود ،  اقدامات اخیر دولت مصر صرفا نمایشی برای جلب توجه مصریان می باشد و هیچگونه جدیتی برای اقدامات واقعی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی توسط دولت مصر مشاهده نمیشود.

 

1. https://www.intriqjourney.com/why-is-egypt-considered-the-greatest-civilization-of-all/

2.https://www.theguardian.com/world/2013/jul/04/egypt-revolution-coup-military-intervention-analysis

3.https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/100583/Egypt/Politics-/I-wish-I-was-Gamal-Abdel-Nasser,-ElSisi-says.aspx  

4. https://tass.com/world/1700035