مجلس الجزایر مجوز جنگ با رژیم صهیونیستی را صادر کرد

مجلس الجزایر با اکثریت آرا و رأی ۱۰۰ درصدی به رییس‌جمهور این کشور اجازه داد تا در صورت لزوم برای دفاع از مردم بی‌گناه نوار غزه با رژیم صهیونیستی وارد جنگ شود.

نوامبر 3, 2023 - 11:35
مجلس الجزایر مجوز جنگ با رژیم صهیونیستی را صادر کرد
مجلس الجزایر مجوز جنگ با رژیم صهیونیستی را صادر کرد

مجلس الجزایر با اکثریت آرا و رأی ۱۰۰ درصدی به رییس‌جمهور این کشور اجازه داد تا در صورت لزوم برای دفاع از مردم بی‌گناه نوار غزه با رژیم صهیونیستی وارد جنگ شود.

در ادامه اعتراض‌های مردم مناطق مختلف به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوا ر غزه، نمایندگان مجلس الجزایر با اکثریت آرا رسماً به رئیس‌جمهور این کشور اجازه دادند تا در صورت لزوم، وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شود.

جلسه رأی‌گیری با شعارهای طولانی در حمایت از مردم و گروه‌های مقاومت فلسطین برگزار شد.

الجزایر اولین کشور عربی است که مجلس آن در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، به صورت رسمی و قانونی به نیروهای مسلح کشور خود، اجازه حمله علیه رژیم صهیونیستی را می‌دهد.

منبع: مشرق