فرار مغزها، از آمریکا به جاهای بهتر...

بنیاد لیبرتارین reason در گزارشی عنوان میکند مزیت جذب مهاجران نخبه، به آرامی از آمریکا به کشور های دیگر واگذار می‌شود.

اکتبر 11, 2023 - 11:34

بنیاد لیبرتارین reason در گزارشی عنوان میکند مزیت جذب مهاجران نخبه، به آرامی از آمریکا به کشور های دیگر واگذار میشود.

طبق این گزارش آمریکا، شرایط جذب و اشتغال دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی را به خوبی مهیا نمیکند.

در عوض، کشورهایی مثل بریتانیا، آلمان و استرالیا و کانادا مراحل فارغ التحصیلی تا اشتغال و اقامت را خیلی راحت و ساده تر فراهم میکند.

وجود معتبر ترین مراکز علمی و قوی ترین اقتصاد دنیا همواره، آمریکا را به اصلی ترین مقصد مهاجرت تحصیلی تبدیل کرده بود.

اما گویا در شرایط جدید، این کشور با پدیده ی فرار مغزهای جذب شده روبه است!