شکستن تصویر بازدارندگی

ایران برای سومین بار به کشوری که دارای بمب اتم بوده، حمله کرده است. این روزها، تمام کارشناسان از تغییر همه ی معادلات نظامی توسط ایران حرف می زنند. آنها معتقدند هدف عملیات وعده صادق بیش از آنکه ایجاد تلفات انسانی و نظامی باشد، یک اقدام تحقیرکننده و البته تهدیدی برای آینده بوده است.

آوریل 23, 2024 - 12:09

داشتن بمب اتم، همواره یکی از رکن های اساسی بازدارندگی در نظام بین الملل بوده است.

ایران برای سومین بار به کشوری که دارای بمب اتم بوده، حمله کرده است. این روزها، تمام کارشناسان از تغییر همه ی معادلات نظامی توسط ایران حرف می زنند. آنها معتقدند هدف عملیات وعده صادق بیش از آنکه ایجاد تلفات انسانی و نظامی باشد، یک اقدام تحقیرکننده و البته تهدیدی برای آینده بوده است.

رژیم صهیونیستی سالها با ایجاد یک تصویر بازدارندگی در ذهن شهروندان غاصب خود و مردم منطقه از خود یک ابرقدرت ساخته بود.

اما ۷ اکتبر و عملیات وعده صادق تمام این تصاویر را درهم شکست.

رژیمی که همواره به آسیب ناپذیری خود فخر می‌فروخت،  حالا در شب حمله با وجود اطلاع قبلی و کمک پدافندی ۴ کشور دیگر موفق نشد تا از نفوذ موشک های ایران جلوگیری کند. فارغ از موفقیت میدانی ایران در این عملیات، شکست تصویر بازدارندگی اسراییل موفقیتی بسیار بالاتر بود.