سوختن تا مغز استخوان

فسفر ماده ای است هوا سوز. این ماده در مواجهه با هوا و آب می سوزد. سمی که در اثر سوختن این ماده آزاد می‌شودمی‌تواند برای انسان مشکلات حاد تنفسی ایجاد کند.

نوامبر 10, 2023 - 11:44

فسفر ماده ای است هوا سوز. این ماده در مواجهه با هوا و آب می سوزد.

سمی که در اثر سوختن این ماده آزاد می‌شودمی‌تواند برای انسان مشکلات حاد تنفسی ایجاد کند.

تماس این ماده با سر و صورت نوعی خوش شانسی به حساب می‌آید چراکه در این صورت مرگ انسان در کمتر از ۲ ثانیه اتفاق می‌افتد.

اما اگر این ماده، بر روی دست یا پا ریخته شود همراه جریان خون شده تا مغز و استخوان موجود زنده را خواهد سوزاند!

غزه، در این ساعات و ثانیه هامیزبان حجم زیادی از بمب های فسفری است!

و کودکان در غزه، با این بمب ها کشته می‌شوند.

بمب هایی که با افتخار رویشان نوشته شده «ساخت آمریکا».