زمین بازی جدید صهیونیست ها در مقابل ایران

مه 14, 2023 - 17:23
زمین بازی جدید صهیونیست ها در مقابل ایران
زمین بازی جدید صهیونیست ها در مقابل ایران

تحولات در سطح منطقه ای و بین المللی درچند ماه اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است و اکنون شاهد تغییرات عمده و گسترده ای در معادلات کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح بین الملل هستیم. منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از حیاتی ترین مناطق دنیا از این تحولات به دور نبوده و همواره به عنوان یکی از نقاط مهم تاثیر گذار یا تاثیر پذیر در حوادث بین المللی مطرح بوده است.

در سال های اخیر این منطقه شاهد تحولات شگرف و گسترده ای بوده است که از جمله آن میتوان به افزایش قدرت محور مقاومت به رهبری ایران به عنوان یک مهره و بازیگر تاثیر گذار در معادلات سیاسی پس از شکست طرح عبری-عربی- غربی تجزیه سوریه با استفاده از گروه های ترویستی، آغاز کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در یک سال اخیر، شکست طرح منزوی سازی ایران به دنبال توافق سیاسی میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

در این میان، رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگر غیر بومی در منطقه نیز از این تحولات دورنبوده است. صهیونیست ها که اکنون با وقوع تحولات جدید از جمله شکست طرح منزوی سازی ایران به دنبال توافقات سیاسی اخیر میان ایران و کشورهای عربی و ناکام ماندن طرح ناتوی عبری – عربی با کشورهای عربی در منطقه، خود را در تنگنا می بینند، در پی یک زمین بازی جدید هم برای مقابله با ایران و هم برای دستیابی به فرصت های جدید هستند که این زمین بازی جدید، منطقه آسیای مرکزی است.

به طور کلی اهداف صهیونیست ها برای حضور در منطقه آسیای مرکزی را میتوان مسائل زیر معرفی کرد:

1-دسترسی به پتانسیل های طبیعی و منابع قابل توجه در این منطقه

2-پیگیری بحث حضور در مناطق و کشورهای اطراف ایران و حضور در کشورهای اسلامی

3-جذب مهاجر برای سکونت در سرزمین های اشغالی، از جمله جوامع یهودی

دسترسی به پتانسیل های طبیعی و منابع قابل توجه در این منطقه

آسیای مرکزی ثابت کرده است که می تواند به دلایل زیادی با وجود جمعیت دائما در حال رشد، پتانسیل مشکل آب در روابط بین کشورها و تعداد قابل توجهی از مسائل سرزمینی و مرزی؛ به عنوان یکی از صلح آمیزترین مناطق روی کره زمین در نظر گرفته شود . همچنین، این منطقه دارای منابع عظیم نفتی است. منابع عظیم نفت و گاز طبیعی آسیای مرکزی را باید یکی از بنیان های تعادل در بازارهای جهانی انرژی به شمار آورد. سهم ذخایر نفت کشورهای آسیای مرکزی (میلیارد بشکه) قزاقستان 78.5 ، جمهوری آذربایجان 18.3، ترکمنستان 1.6، ازبکستان 1.6. سهم گاز طبیعی کشورهای آسیای مرکزی (تریلیون متر مکعب): ترکمنستان 83.2، قزاقستان 7، ازبکستان 5.1، جمهوری آذربایجان 4.7. در دو دهه اخیر، ما شاهد کشف ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی در منطقه آسیای مرکزی بوده ایم. همچنین وجود منابع ذغال سنگ، اورانیوم نیز از جمله دیگر منابع است که در این منطقه یافت میشود. با نگاهی به منابع موجود در این منطقه مشخص میشود از آنجایی که رژیم صهیونیستی دارای قلمرو زمینی محدود و به تبع آن، منابع طبیعی محدودی هستند، چه چیزی برای آنها بهتر از دستیابی به منابع غنی و ارزشمند این منطقه به منظور رشد وضعیت اقتصادی خود است؟ آن هم در منطقه ای همواره دروضعیت صلح و آرامش بوده و برای سرمایه گذاری نگرانی خاصی وجود ندارد.

 پیگیری بحث حضور در مناطق و کشورهای اطراف ایران و حضور در کشورهای اسلامی

صهیونست ها همواره به دلیل جغرافیای سیاسی خود در منطقه غرب آسیا، درصدد دستیابی به مناطق فراتر از کشورهای عربی اطراف خود و منطقه بوده اند. مرزهای رژیم صهیونیستی در محاصره کشورهای عربی است که روابط چندان مثبتی با صهیونیست ها ندارند. از این رو صهیونیست ها پیرو دکترین بن گورین، همواره در صدد دستیابی به مناطق مختلف جهان از جمله مناطق نزدیک به غرب آسیا بوده اند. حضور و رابطه رسمی با کشورهای آسیای مرکزی میتواند برای صهیونیست ها مجرای راه تنفسی ایجاد کند. همچنین از آنجایی که جوامع کشورهای آسیای مرکزی اسلامی بوده، حضور در این کشورها، به موجودیت رژیم صهیونیستی مشروعیت میبخشد.

اما یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین هدف صهیونیست ها برای حضور در این منطقه، پیشبرد راهبرد نزدیک شدن به مرزهای ایران است. ژ صهیونیست ها میخواهند کشورهای آسیای مرکزی را زمین جدید تقابل خود با ایران قرار بدهند. آن ها در بیست سال اخیر تلاش خود را کرده اند تا در کشورهای اطراف ایران برای خود جای پایی بدست آورند که این موضوع در آذربایجان، کردستان عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در مسئله توافقات ابراهیمی  کاملا آشکار بوده است. از دیگر کشورهای مورد نظر صهیونیست ها، ترکمنستان است که تنها همسایه ایران در شرق و شمال شرق است که مرزهای امنی با ایران دارد.

پیشتر صهیونیست ها با واکنش ترکمنستان در این مسئله مواجه شده بودند. زمانیکه رژیم صهیونیستی در صدد معرفی سفیر خود در ترکمنستان بود، دولت ترکمنستان از پذیرش استوارنامه وی خودداری کرد. در مسئله تائید حضور حائیم کورن در ترکمنستان به عنوان سفیر رژیم صهیونیستی که صهیونیست ها چند ماه تلاش کردند تا وی به عنوان سفیر آنها به ترکمنستان برود، یکی از مقامات بلندپایه ترکمنستان با تاکید بر عدم پذیرش مجدد استوارنامه "حائیم کورن" سفیر معرفی شده توسط وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: « از آنها می خواهیم جاسوس جمع آوری کننده اطلاعات درباره ایران به کشورمان نفرستند.»

به گفته روزنامه هاآرتص، مقامات ترکمنستانی کورن را با توجه به سوابقش که سه سال در دانشکده امنیت داخلی "گیلوت" فعالیت کرده بیشتر از آنکه دیپلمات بدانند، جاسوس می دانستند.

همچنین، ناامنی در مرزهای ایران و افغانستان، برای صهیونیست ها این فرصت را ایجاد کرده است تا با نزدیکتر کردن خود به مناطق مرزی ایران و افغانستان، طرح ها و پروژه های خود برای ناامنی در داخل ایران را پیگیری کنند و حضور در کشور ترکمنستان، بهترین موقعیت برای دسترسی مامورهای سرویس های امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی به مناطق مرزی ایران و افغانستان است.

در کنار این مسائل، باید پروژه ایران هراسی در منطقه آسیای مرکزی را به اهداف صهیونیست ها در این منطقه اشاره کرد، پروژه ای که امروز شاهد آن در منطقه قفقاز و مشخصا کشور آذربایجان هستیم.

جذب مهاجر برای سکونت در سرزمین های اشغالی، از جمله جوامع یهودی

رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت و جامعه جعلی، همواره نیاز به ملت سازی و جذب مهاجران و معرفی آنها به عنوان شهروندان اسرائیلی داشته است تا از این طریق بتواند روند یهودسازی کامل فلسطین اشغالی را انجام دهد و آثار هرگونه ساکنین غیر یهودی را پاکسازی کند.

مسئله جذب مهاجرین و از جمله مهاجران یهودی، یک از اهداف صهیونیست ها در ورود به هر منطقه با کشور است. صهیونیست ها نیز در کنار مسئله دستیابی به منابع طبیعی در آسیای مرکزی، به دست آوردن موقعیت جدید برای مقابله با ایران، در صدد جذب مهاجر، از جمله جذب مهاجر از جوامع یهودی در آسیای مرکزی برای سکونت در سرزمین های اشغالی را دنبال میکنند.

 

https://www.mehrnews.com/news/1355733/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

https://www.naftema.com/news/48400

 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2018227/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

 

https://www.ettelaat.com/mobile/archives/324520?device=phone

 

https://www.farsnews.ir/news/13920910000859/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88