خون‌آشام‌ها افسانه نیستند...

بیش از 4300 کشته در کمتر از دو هفته؛ این تازه ترین آمار از کشته های حملات هوایی ارتش صهیونیستی است. یک چهارم از کشته ها را کودکان تشکیل می‌دهند.

اکتبر 26, 2023 - 17:19

بیش از 4300کشته در کمتر از دو هفته؛
این تازه ترین آمار از کشته هایحملات هوایی ارتش صهیونیستی است. یک چهارم از کشته ها را کودکان تشکیل می‌دهند. یعنی بیش از هزار کودک کشته شده این وضعیت در شرایطی است کهکوچکترین فشاری به رژیم صهیونیستی از سوی نهاد های حقوق بشری وارد نیست.

دولتمردان اروپایی در کنار سران کودک کش اسراییلی ایستاده اند. و با حمایت های خود، از نوشیدن خون کودکان فلسطینی توسط ارتش کودک کش حمایت میکنند. با این حالمردم آزاده در سراسر جهان برخلاف پروپاگاندای رسانه های‌ خودتلاش می‌کنند تا با تجمعات بی سابقه قدمی برای آزادی فلسطین بردارند.