بمب اتم؟ داستان یک شوخی تلخ..

وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستیدر یک اظهار نظر جنجالی از گزینه‌ی حمله‌ی اتمی به غزه سخن گفت.

نوامبر 7, 2023 - 17:10

وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستیدر یک اظهار نظر جنجالی از گزینه‌ی حمله‌ی اتمی به غزه سخن گفت.

این گفته، بازتاب زیادی در رسانه های دنیا داشت. بسیاری سخنان او را محکوم کردند. حتی در خود اسرائیل هم، حضور او در جلسات هیئت دولت محدود شد.

اما، بياييم یک آمار کوچک را بررسی کنیم؛ با گذشت ۴ هفته از جنگاسرائیل بیش از ۱۸ هزار تن بمب، بر سر مردم غزه انداخته.

این میزان بمب یک و نیم برابر بیشتر از بمبی است کهدر هیروشیما توسط آمریکا فرود آمده!

با این اوصاف می‌توان گفتنیازی به بمب اتم نیست!

آنها آرام آرام،از غزه یک هیروشیمای دیگر می‌سازند.

جنون صهونیست ها در غزهچیزی فراتر از تصور است.

اسرائیل این روزها قصد دارد با اقدامات خود درغزه روی همه ی جنایاتکاران بشری را سفید کند.