آچمز!

(آچمز) وضعیتی در بازی شطرنج است که در آن یکی از مهره‌ها که «مهرهٔ آچمز» نامیده می‌شود مجبور است برای دفاع از یک مهره یا خانهٔ ارزشمند در جای خود میخکوب شود.

آوریل 20, 2024 - 11:46

(آچمز) وضعیتی در بازی شطرنج است که در آن یکی از مهره‌ها که «مهرهٔ آچمز» نامیده می‌شود مجبور است برای دفاع از یک مهره یا خانهٔ ارزشمند در جای خود میخکوب شود.

آچمز کردن تاکتیکی مؤثر برای ایجاد محدودیت در توانایی جابجایی سوارهای حریف است...

در بامداد ۲۶فروردین ۱۴۰۳ اسراییل رسما توسط بازیگردانان نظامی ایران آچمز شد!

در بین سناریوهای موجود، احتمال داده می شد که ایران پاسخش را توسط نیروهای نیابتی در جولان اشغالی به اسراییل بدهد.

اما ایران تمام محاسبات را برهم زد. حمله مستقیم از خاک خود به قلب سرزمین های اشغالی بسیار غیرمنتظره بود. از سوی دیگر اهداف پاسخ تنبیهی نیز مورد تصور کمتر تحلیلگری بوده است.

فرمانده کل سپاه ایران اعلام کرد که عملیات وعده صادق فصل جدیدی از تقابل ایران و اسراییل است.