22 ابوعاقله، تا امروز

از زمان شروع درگیری ها در غزه تا تاریخ 28اکتبر 22خبرنگار، توسط ارتش صهیونیستی کشته شده اند.

اکتبر 30, 2023 - 11:55
اکتبر 30, 2023 - 11:57

از زمان شروع درگیری ها در غزه تا تاریخ 28اکتبر 22خبرنگار، توسط ارتش صهیونیستی کشته شده اند.

در دنیایی که، تمام نهاد های حقوق بشری به تکاپو می‌افتند تا علیه کشوری مثل ایران که خبرنگاری را به جرم جاسوسی دستگیر می‌کنند، اقدامی کنند هیچ صدایی، از هیچ گلویی خارج نمی‌شود.

امروز، و در سایه ی حمایت همه جانبه ی سران غربی از رژیم آپارتاید اسراییل هیچ کس در غزه در امان نیست نه خبرنگار، نه کودک، نه غیر نظامی ها و نه حتی بیماران در بیمارستان.

اسراییل خوب می‌داند با خاموش شدن صدای اندک خبرنگارها با خیال راحت تری میتواند به جنایات خود ادامه دهد .

دو هفته از جنگ میگذرد و کسی نمی‌داند، تا پایان جنگ، چند ابوعاقله ی دیگر کشته میشوند.