گرگ‌های تنها

گرگ های تنها

سپتامبر 10, 2023 - 17:36
سپتامبر 10, 2023 - 17:37

عملیات های مقاومت در نیمه نخست 2023سال جاری، 34 کشته روی دست صهیونیست ها گذاشته.

در شرایطی که دو سال قبل این تعداد 4 نفر بود.

مرکز مطالعات فلسطین آماری از عملیاتهای مقاومت در شهرهای کرانه باختری منتشر کرده:

جوانان مقاومت در 6 ماه اول سال جاری بیشتر از 6700 عملیات انجام داده اند.

شهرهای نابلس، جنین و الخلیل رکورد دارند.

این عملیات ها اعتبار دستگاه امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی را زیر سئوال برده و تنش‌های بین کابینه و ارتش را هم تشدید کرده.

صهیونیست ها مانده اند این حجم از عملیات چطور انجام شده؟!

روشی که  به عملیات گرگ تنها موسوم است. مجری اش پرونده امنیتی ندارد و خودش به تنهایی عملیات را برنامه ریزی کرده و پیش می برد.