کمپین حمایت از فلسطین

نوامبر 9, 2023 - 08:33
نوامبر 11, 2023 - 10:11

این روزها ما، جای تنفس تو هوای پاک و لذت بردن از بارون های پاییزی، بمب های فسفری رو نفس می کشیم...

 حمایت از کودکان و زنان مظلوم غزه در:

https://palestinesupporter.com

Files