وعده صادق، طوفانی دیگر

عملیات بامداد ۲۶ فروردین ماه در نوع خود بسیار تاریخی و بی سابقه بود.

آوریل 20, 2024 - 11:51

عملیات بامداد ۲۶ فروردین ماه در نوع خود بسیار تاریخی و بی سابقه بود.

به نظر می‌رسد ایران در این واکنش تنبیهی در وهله ی اول قصد مانور قدرت داشت. در گام بعدی ایران با به دستگیری ابتکار عمل سطح تنش را بالاتر برد. درحالی که همه تصور می کردند ایران پاسخی با مقیاس کوچک به اسراییل می‌دهد عبور موشک ها و پهپادهای ایرانی از سد چهار پدافند آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسراییل، بسیاری از ادعاهای اسراییل را زیر سوال برد.

رژیم صهیونیستی حالا در موضع ضعف قرار دارد و هرگونه تلاش برای پاسخ به ایران نوعی قمار برای سران این رژیم به حساب می‌آید.

اگر سطح کنش پایین باشد هیمنه آنها بیش از پیش می شکندو اگر سطح بالاتر باشد، اسراییل را در آستانه جنگی بزرگتر و منطقه ای قرار می دهد که از توان آنها خارج است. گویا سرزنش های آمریکا بابت حمله به کنسولگری چندان بیراه نبوده! اسراییل به جنون کشیده شده باید مهار شود!