نامه‌ی رهبر

در میانه ی خیزش مجدد دانشجویان و مردم علیه اسراییل پس از فاجعه رفح رهبر عالی ایران، آیت الله خامنه‌ای، در نامه ای همبستگی خود با دانشجویان معترض آمریکایی را اعلام کرد.

ژوئن 4, 2024 - 09:37

در میانه ی خیزش مجدد دانشجویان و مردم علیه اسراییل پس از فاجعه رفح رهبر عالی ایران، آیت الله خامنه‌ای، در نامه ای همبستگی خود با دانشجویان معترض آمریکایی را اعلام کرد.

این نامه، حاوی مطالبی است که به نقش تاریخی استعمارگرانه انگلیس و آمریکا در تشکیل ضایعه ی تروریستی اسراییل در منطقه غرب آسیا اشاره شد.

آیت الله خامنه ای این دانشجویان را بخشی از محور مقاومت خواند و با اشاره به چند آیه با موضوع تقابل با ظلم آنها را دعوت به مطالعه قرآن کرد.

تحلیلگران جهان، این نامه را، یک پیام تاریخی میدانند و آیت الله خامنه ای را مردی معرفی میکنند که نه تنها برای استقلال ملت خود، که برای استقلال منطقه غرب آسیا میجنگد.