مضحک و دردناک

استقلال و حفظ آن، از ارکان مهم رویای آمریکایی است.

مه 14, 2024 - 11:32
مه 14, 2024 - 11:40

استقلال و حفظ آن، از ارکان مهم رویای آمریکایی است.
آمریکا همواره به بهانه ی این رکن اساسی، بسیاری از تجاوزات و دخالت های خود در کشور های دیگر را توجیه می‌کند.
اما اتفاقات اخیر در جریان نسل کشی غزه، و موضع گیری های مقامات اسراییلی و آمریکایی در جریان این جنایت تو خالی بودن این شعارها را بهتر از هر زمان دیگر به نمایش در آورده است.

در شرایطی که جوانان آمریکایی، در دانشگاه ها، به مسالمت آمیز ترین شکل ممکن،خواهان پایان نسل کشی در غزه هستند.
نتانیاهو، به عنوان نسخت وزیر کشوری دیگر، خواهان اخراج رؤسای دانشگاه ها در آمریکاست!
سوال وطن پرست های آمریکایی از مقامات خود این است،
چه بلایی بر سر استقلال بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی جهان آمده که نخست وزیر یک رژیم جعلی، برای برکناری رؤسای دانشگاه های آن اظهار نظر می کند؟