رد پای آمریکا

از میانه ی جنگ اسراییل و مردم غزه، آمریکا سعی کرده است خود را میانجی معرفی کند اما رد پای او، در هر جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب می‌شود پیداست.

ژوئن 11, 2024 - 10:21

از میانه ی جنگ اسراییل و مردم غزه، آمریکا سعی کرده است خود را میانجی معرفی کند
اما رد پای او، در هر جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب میشود پیداست
ساختار عملیات جدید اسراییل در اردوگاه النصیراتبه شدت به نوع عملیات های آمریکا در عراق و افغانستان شباهت دارد!
این شباهت را می‌توان به سفر اخیر ژنرال پترائوس، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در عراق مرتبط دانست
هدف این سفر، طرح ریزی یک برنامه عملیاتی جدید مبتنی بر تجربیات آمریکا در موصل و فلوجه بود
طرحی که اصلی ترین اهداف آن را باید
"جداسازی تدریجی رزمندگان از مردم" "طبقه بندی مردم به موافقان و مخالفان حماس" و "کوچ اجباری مردم به مناطق تعیین شده" دانست
فاجعه النصیرات، در راستای اجرای این طرح عملیاتی تعریف میشود