دیکتاتورمآب‌ها

موضوع اعتراض بسیاری از دانشجویان دانشگاه های آمریکا قطع روابط مالی دانشگاه محل تحصیلشان با نهاد های علمی اسرائیلی بود.

مه 30, 2024 - 11:52

موضوع اعتراض بسیاری از دانشجویان دانشگاه های آمریکا قطع روابط مالی دانشگاه محل تحصیلشان با نهاد های علمی اسرائیلی بود.

به گواه شواهد و قرائن این نهادها، نقش بسیار مهمی در تشدید قدرت ارتش اسراییل دارند اما دولت آمریکا، درحالی کهخود را حامی اعتراضات دانشجویی در بالاترین سطح تغییرات سیاسی در کشورهای ناهمسو با منافع آمریکا معرفی می‌کند. با شدیدترین حالت ممکن با اعتراضات دانشجویی کشورش برخورد کرده و می‌کند.

در تازه ترین سخنرانی انتخاباتی ترامپ او دانشجویان معترض را تهدید به اخراج از آمریکا کرد، وعده ای که نشان میدهد برخورد با هرگونه مخالفت با اسراییل نه یک رویه حزبی، که یک دستورکار حکومتی میان دولتمردان دیکتاتورمآب آمریکاست.