دلقک‌ها پشت میز شورای امنیت

آوریل 23, 2024 - 12:01
آوریل 23, 2024 - 12:09

اسراییل از ۱۹۰ روز پیش تا کنون نزدیک به ۴۰هزار نفر را در غزه، سلاخی کرده است.

در کنار تمام این جنایات، اسراییل بی توجه به تمام قوانین بین المللی به کنسولگری ایران در دمشق نیز حمله کرد.

اما بعد از پاسخ ایران به حمله ی بیشرمانه اسراییل، شورای امنیت به درخواست آمریکا و فرانسه برای محکومیت ایران تشکیل جلسه دادند!

این واقعیت تلخ، بسیاری را در جهان در بهت فرو برده!

بزرگترین تروریسم دولتی دنیا در مقام شاکی، حامیان خود را علیه کشوری که از حق خود دفاع کرده به خط کرده است!

بسیاری از مردم جهان این جلسه را یک سیرک تمام عیار می دانند!

این رفتار قدرتهای جهانی نشان داد عدالتی که کنوانسیون های حقوق بشری مدام از آن دم می زنند تنها ابزاری برای اعمال کنترل استعمارگران قدیمی است.