دست و پای بیهوده

بن باراک، معاون سابق موساد و عضو کنست صهیونیستی، حمله به غزه را یک شکست بی تردید و قطعی توصیف کرد.

ژوئن 4, 2024 - 09:50

بن باراک، معاون سابق موساد و عضو کنست صهیونیستی، حمله به غزه را یک شکست بی تردید و قطعی توصیف کرد.

این عضو کنست رژیم، حرفهای ناگفته جنگ در غزه را فاش کرد درحالی که رسانه های تحت سانسور شدید رژیم صهیونیستی از پیروزی‌های مقعطی خود خبر میدهند.

باراک اعلام کرد به دلیل آنکه ارتش موفق به تثبیت مناطق تحت تصرف خود نیست، دوباره به مکانهای قبلی حمله میکند و فقط سرباز از دست میدهد.

علاوه بر شکست های پی در پی در میدان جنگ اسراییل در صحنه بین الملل هم درحال شکست است و روابط این رژیم با مهم ترین حامی اش، آمریکا، درحال فروپاشی است.

بسیاری از آمریکایی ها، پیشنهاد پایان جنگ را به مقامات اسراییلی داده اند آنها از تجربه اشغالگری های خود در عراق و افغانستان تجربه های خوبی آموخته اند و به خوبی میدانند، صاحب خانه نابود شدنی نیست!