حمله‌ی عامدانه

از اولین لحظاتی که اسراییل تصمیم به حمله رفح را گرفت بسیاری از کشورهای جهان هشدار دادند این حمله منجر به ایجاد حمام خون در رفح خواهد شد.

مه 28, 2024 - 17:23

از اولین لحظاتی که اسراییل تصمیم به حمله رفح را گرفت بسیاری از کشورهای جهان هشدار دادند این حمله منجر به ایجاد حمام خون در رفح خواهد شد.

اما هیچ کدام از هشدار ها  حریف جنون افسارگسیخته ی بزرگترین گماشته ی آمریکایی ها در منطقه نشد.

نتیجه‌ی این جنون حمله ی چند شب پیش اسراییل به چادر آورگان رفح بود.

حمله ای که حتی صدای اعتراض آمریکا را هم بلند کرد درحالی که نتانیاهو این حمله را "اشتباهی غم انگیز" توصیف میکند.

مردم نوار غزه مدعی هستند مکان مورد حمله، توسط ارتش اسراییل مکان امن معرفی شده بود.

این عمل وحشیانه ارتش اسراییل خشم بسیاری از مردم جهان را برانگیخته است و آنها را برای اعتراض به خیابان ها کشانده.