جهنم مستاجران اسراییلی

جهنم مستاجران اسراییلی

سپتامبر 14, 2023 - 11:35

موجودیت اسراییل از روز تاسیس تا به امروز همواره مورد بحث بوده است.
صاحبان رسانه های اصلی نیز تلاش میکنند، این کشور خودخوانده را بهترین کشور خ عرب آسیا معرفی کنند.

اما تفاوت تیتر های رسانه با گزارش های اجتماعی، اقتصادی اسراییل بسیار فاحش است.
کل جمعیت این کشور حدودا ۹ میلیون نفر است.
عددی که از جمعیت برخی پایتخت های خاورمیانه هم کم تر است
با این حال، timeout از مستاجر بودن حدود ۵۰درصد از اسراییلی ها خبر میدهد.
این آمار در بین افراد با محدوده سنی ۳۵سال، به۹۰ درصد هم میرسد.
رقابت سخت برای هر آپارتمان مقرون به صرفه، باعث جهش های قیمتی جدید شده.
نبود حمایت کافی دولتی، و عدم مدیریت صحیح این وضعیت را هر ساله بدتر از سال قبل میکند.
بحران مسکن این روزهای اسراییل، در کنار دیگر معضلات اقتصادی اجتماعی، باعث مهاجرت معکوس ساکنان اسراییل شده.