جنگ روانی

وحشت از پاسخ ایران به حمله کنسولگری، تقریبا اسراییل را فلج کرد.

آوریل 17, 2024 - 17:19

وحشت از پاسخ ایران به حمله کنسولگری، تقریبا اسراییل را فلج کرد.

درحالی که بسیاری از ایرانیان، برای تعطیلات ایام عید فطر به سفر رفتند.

شهروندان اسراییلی، از ترس و وحشت به قفسه های فروشگاه ها هجوم بردند بسیاری از آنها نیزشبها را در پناهگاه ها سپری می کردند.

فرودگاه ها نیز، درحال حاضر شلوغ تر از هر زمان دیگری است، بسیاری این سفرها را بی بازگشت می دانند.

ارزش شِکِل در مجموع بیش از پنج درصد کاهش داشته و اوضاع اقتصادی ملتهب تر از هر زمان دیگر است.

با اینکه در این ده روز تمام چشم ها درجهان منتظر پاسخ ایران بودند به نظر می رسد ایران، قبل از هرگونه اقدام نظامی، قصد به نمایش گذاشتن استیصال ساکنین اسراییل را داشت.