تمدید تحریم‌ها علیه روسیه

خبرگزاری الجزیره از تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه به مدت یک سال خبر داد.

ژوئن 27, 2024 - 09:52

خبرگزاری الجزیره از تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه به مدت یک سال خبر داد
این اتحادیه در بیانیه ای دلیل این تحریمها را الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمه و شهر (سواستوپول) اکراین به روسیه اعلام کرد
اتحادیه اروپا و کشور های غربی بهانه ی این تحریمها و قطع روابط را احترام به قلمرو سرزمینی بیان میکنند

این درحالی است که رفتار این کشورها، درمواجهه با خواست مردم فلسطین کاملا متفاوت است
روسیه به این بهانه تحریم می‌شود و اسراییل مورد حمایت قرار میگیرد!
قطع روابط اروپا با روسیه باعث شده تا مردم اروپا در پرداخت هزینه های مربوط به انرژی در مضیقه باشند
اروپا ترجیح میدهد همچنان با روسیه قطع ارتباط و در عوض به اسراییل در نسل کشی غزه کمک کند
دلیل این رفتار دوگانه، سوال همیشگی مالیات دهندگان اروپایی است!
چرا باید از جیب مردم اروپا، در جهت خلاف خواسته های آنها هزینه شود؟