ترور، سلاح ۲۰۰۰ ساله‌ی یهود

حمله ی اسراییل به کنسولگری ایران در تاریخ ۱۳فروردین ۱۴۰۳، خبری بود که جهان را به شوک فرو برد.

آوریل 16, 2024 - 11:45

حمله ی اسراییل به کنسولگری ایران در تاریخ ۱۳فروردین ۱۴۰۳، خبری بود که جهان را به شوک فرو برد.

به پشتوانه حمایت های بی دریغ سران اروپایی و آمریکایی، اسراییل درحال گسترش جنون خود است. حاصل این حمله، شهادت بیش از ۶ نفر از اعضای سپاه پاسداران بود.

اما تاریخ این ترور، یادآور یک ماجرای بزرگ دیگر نیز هست...

پوریم، یا جشن ایرانی کشی که تقریبا تبدیل به یک سنت هزارساله ی صهیونیستی شده است.

در زمان خشایارشاه هخامنشی نیز، یهودیان دربار او، با توطئه ای همسر و وزیر دربار را کشتنند. به بهانه ی سرکوب دشمنان یهودهزاران ایرانی در روز ۱۳فروردین، توسط یهودیان قتل عام شدند. حالا و بعد از هزار سال، آنها با دست بازتر، جنایات خود را تکرار می کنند!