به عقب انداختن انفجار یک بمب ساعتی

مه 7, 2023 - 12:10

از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی،  ارتدوکس‌های افراطی که حالا حدود 10 درصد جمعیت اشغالگران را تشکیل می دهد از خدمت سربازی سرباز زده اند اما اکثر صهیونیست های سکولار سه سال خدمت اجباری دارند. و حالا در شرایطی که صهیونیست ها فقط در یک هفته 368 عملیات از جوانان فلسطینی دیده اند ، معافیت حریدی ها از خدمت، بیشتر به چشم می آید.

معافیتی که باعث خشم صهیونیست های سکولار و ارتدوکس مدرن شده که می گویند حریدی ها به سهم خود عمل نمی کنند.

حریدی هایی که تا پیش از این در عزلت و انزوا بودند، حالا با روی کار آمدن نتانیاهو  برای خود سهمی از قدرت دارند. پیش نویسی برای قانون معافیت شان از سربازی هم نوشته شده اما کابینه جرات نمی کند آن را رو کند؛ چون سربازگیری در رژیم صهیونیستی می تواند مثل یک بمب ساعتی عمل کند؛ به جان هم افتادن حریدی ها و مخالفانی که این روزها  به خاطر اعتراض به اصلاحات قضایی، اردوکشی خیابانی را خوب یادگرفته اند.