بزرگترین دستاورد حزب الله از زبان ژنرال صهیونیست

ژنرال ارتش صهیونیستی بزرگترین دستاورد حزب الله در حملات اخیر را فاش کرد. 

ژوئن 24, 2024 - 11:47

ژنرال ارتش صهیونیستی بزرگترین دستاورد حزب الله در حملات اخیر را فاش کرد. 
اوری گوردین، فرمانده منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده: با نگاهی به گذشته، از تخلیه شهرک های شمال مثل یارا، باتزا و لیمان اجتناب می کردم.
اما حالا باید بگویم ده ها هزار نفر از شمال تخلیه شده اند و این واقعیت، بزرگترین دستاورد حزب الله است.
گوردین می گوید: مشکلات اقتصادی که با آن دست به گریبان هستیم یکی از علل کاهش نیروی ذخیره در شهرک های مجاور سیم خاردار مرزی با لبنان است.
همان جایی که یگان ویژه رضوان، متعلق به حزب الله حضور داشته و نظامیان صهیونیست از نفوذ آنها به این مناطق واهمه دارند.