این بار؛ طوفان دانشجویان

بیش از 2100 دانشجوی بازداشتی، در جریان یک اعتراض مسالمت آمیز دانشجویی، خبری درباره یک کشور در غرب آسیا نیست، این آمار حیرت آور، مربوط به مهد آزادی بیان و دموکراسی، یعنی آمریکاست.

مه 28, 2024 - 17:18

بیش از 2100 دانشجوی بازداشتی، در جریان یک اعتراض مسالمت آمیز دانشجویی، خبری درباره یک کشور در غرب آسیا نیست، این آمار حیرت آور، مربوط به مهد آزادی بیان و دموکراسی، یعنی آمریکاست.

جهان، این روزها مبهوت عملکرد دولت آمریکا در مواجهه با دانشجویانی است، که خواستار قطع ارتباط علمی و مالی دانشگاهشان، با نهاد های اسراییلی هستند.
این خواسته ی مسالمت آمیز اما، به بدترین شکل ممکن پاسخ داده شد.
برچیده شدن چادرها و کمپ های اعتراضیضرب و جرح دانشجویان توسط پلیس پرتاب گاز اشک‌آور به سمت دانشجویانی که کمترین خشونتی را اعمال نکردند.
تنها بخشی از عملکرد نیروهای پلیس آمریکا بوده.

این درحالی است که ایالات متحده، در جریان اعتراضات خشونت آمیز معترضین در کشورهای دیگر و برخورد پلیس، همواره اظهار نگرانی می کرده است.

این اعتراضات را می توان آزمونی برای دولت پر ادعای آمریکا در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر دانست، آزمونی که البته بسیار سرافکنده از آن بیرون آمدند.