انسانیتی در کار نیست

در روز ۵ نوامبر سال ۲۰۲۳ یکی از شرم آور ترین اتفاقات تاریخ رقم خورد.

نوامبر 12, 2023 - 11:40

در روز ۵ نوامبر سال ۲۰۲۳ یکی از شرم آور ترین اتفاقات تاریخ رقم خورد.

ده ها پزشک اسراییلیبا امضای طوماری خواستار حمله ی ارتش رژیم صهیونیستیبه بیمارستان های غزه شدند!

درحالی که مردم جهان با حضور خود در خیابان ها در حمایت از فلسطین امید دارند که جنگ نابرابر در غزه پایان یابد مردم فاشیست اسراییل که اصلی ترین حامی دولت و ارتش خود هستند و یک غافلگیری جدید را به چشمان حیرت زده جهانیان هدیه می‌‌کنند.

تقاضا برای بمباران بیمارستان های غزه توسط کسانی که سوگند بقراط را یاد کرده اند!این سوال را به وجود آورده است که دقیقا،‌ در اسراییل چه خبر است؟

گویا قومی که خود را قربانی نازیسم میداننداراده کرده اند تا آبروی نازی ها را بخرند!