انتخاب بین مجرمین

ایالات متحده آمریکا، از زمان ظهور به عنوان یک ابرقدرت تا به حال همیشه خود را کشوری دموکراتیک، با سیستم شایسته سالارانه معرفی میکرده است. اما این روزها، اکثر کارشناسان و تحلیلگران، از افول این ابرقدرت حرف میزنند.

ژوئن 18, 2024 - 18:20

ایالات متحده آمریکا، از زمان ظهور به عنوان یک ابرقدرت تا به حال
همیشه خود را کشوری دموکراتیک، با سیستم شایسته سالارانه معرفی میکرده است
اما این روزها، اکثر کارشناسان و تحلیلگران، از افول این ابرقدرت حرف میزنند
یکی از نشانه های این افول، نامزدهای انتخاباتی چند سال اخیر این کشور است
سلامت جسمی و عقلی جو بایدن موضوع بحث برانگیز این روزها است
علاوه بر این، درست دو هفته پس از تایید جرم ترامپ در پرونده حق السکوت
حالا پسر جو بایدن نیز در دادگاه مربوط به معامله سلاح مجرم شناخته شد

مردم آمریکا با وجود آنکه این کشور مقصد اصلی نخبگان سایر کشور هاست
باید بین دو مجرم، رئیس جمهور خود را انتخاب کنند!!