امید مرده، جوانان فراری

آنچه که هفتم اکتبر و اتفاقات بعد از آن را تبدیل به چیزی فراتر از یک عملیات نظامی کرده است تبعات اجتماعی و اقتصادی ویرانگر سلسله اقدامات نظامی محور مقاومت برای اسراییل است.

مه 25, 2024 - 12:01

آنچه که هفتم اکتبر و اتفاقات بعد از آن را تبدیل به چیزی فراتر از یک عملیات نظامی کرده است تبعات اجتماعی و اقتصادی ویرانگر سلسله اقدامات نظامی محور مقاومت برای اسراییل است.

شهروندان عاریه ای این رژیم، به دنبال تبلیغات بسیار زیاد، برای زندگی بهتر راهی فلسطین اشغالی شدند.

اما گذشت زمان، بسیاری از واقعیت ها را عیان کرده است.

روزنامه عبری هاآرتص در مقاله ای تحت عنوان «جوانان اسراییل در حال رفتن هستند»  به بررسی مشکلات عدیده اجتماعی جامعه رژیم صهیونیستی پرداخته است.

در این تحلیل آمدهجوانان اسراییل امید خود را از دست داده اندآنها اعتمادی به نهادهای دولتی ندارند اسراییل را نا امن می دانندو بسیاری از خدمت نظامی سر باز میزنند.

پس از اتفاقات اخیر، ترک این سرزمین غصبی انتخاب نهایی بسیاری از آنهاست.