امروز مبارزه با رژیم صهیونیستی بر همه دنیای اسلام لازم و واجب است

آوریل 13, 2023 - 09:28

امروز مبارزه با رژیم صهیونیستی بر همه دنیای اسلام لازم و واجب است...

..:::مقام معظم رهبری:::..