اقتصاد با مکرون

مه 22, 2023 - 12:15

شش ماه به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ در فرانسه مانده بود که مکرون از طرح "فرانسه ۲۰۳۰" رونمایی کرد.

می گفت هدف اصلی اش بالا بردن فرانسه در برابر رقبای چینی و آمریکایی در صنعت و فناوری است اماخیلی ها گفتند برای دیده شدن در کارزار انتخاباتی است.

برای "فرانسه ۲۰۳۰" قرار شده ده ها میلیارد یورو خرج کنند. در شرایطی که شهروندان این کشور، چهره سیاسی مکرون را بیشتر دیده اند تا عملکرد اقتصادی اش را.

از سال ۲۰۱۷ که مکرون بر سر کار آمده سالانه صد کارخانه تعطیل شده،۸۳ هزار فرصت شغلی در حوزه صنایع از بین رفته وسهم صنایع در تولید ناخالص داخلی فرانسه نصف شده.

در این شاخص،مکرون فرانسوی ها را در بین اقتصادهای برتر اروپایی به قعر جدول برده. بانکدار سابق و وزیر اقتصاد دولت اولاند ظاهرا خود را بیش از حد سرگرم سیاست کرده تا جایی که از صنعت و اقتصاد جا بماند.