افزایش شمار قربانیان فرونشست بزرگراه در جنوب چین

شمار قربانیان فرونشست بخشی از یک بزرگراه در جنوب چین، به دست کم ۲۴ نفر افزایش یافت.

مه 1, 2024 - 17:31
افزایش شمار قربانیان فرونشست بزرگراه در جنوب چین
افزایش شمار قربانیان فرونشست بزرگراه در جنوب چین

شمار قربانیان فرونشست بخشی از یک بزرگراه در جنوب چین، به دست کم ۲۴ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه دولت منطقه ماژووا در استان گوانگ‌دونگ واقع در جنوب چین، شمار قربانیان فروریختن بخشی از یک بزرگراه در این منطقه، به ۲۴ نفر افزایش یافته است.

براساس اعلام مقامات، پس از فرونشست بخشی از این بزرگراه به طول ۵۸.۷ متر، ۱۸ خودرو به چاله سقوط کردند. بخش‌هایی از استان گوانگ‌دونگ در دو هفته اخیر، تحت تاثیر بارندگی‌، سیل و تگرگ بی‌سابقه بوده‌اند.

به گفته شاهدان عینی، آنها پس از عبور از بخشی از اتوبان پیش از فروریختن، صدایی بلند شنیده و سپس چند متر پشت سرشان چاله‌ای بزرگ دیده‌اند.

منبع: مهر