اسراییل، نه دولت نتانیاهو!

خشم جهانی علیه اسراییل پس از حملات وحشیانه ارتش این رژیم به اوج خود رسیده است. شدت جنایات به قدری است که حتی دستگاه تبلیغاتی غرب نیز، قادر به سانسور و انکار آن نیست.

ژوئن 4, 2024 - 09:29

خشم جهانی علیه اسراییل پس از حملات وحشیانه ارتش این رژیم به اوج خود رسیده است شدت جنایات به قدری است که حتی دستگاه تبلیغاتی غرب نیز، قادر به سانسور و انکار آن نیست.

موج این خیزش ها، باعث واکنش مسئولان اروپایی شده. اما با دقت در مواضع اخیر حامیان رژیم صهیونیستی میتوان نتیجه گرفت آنها همچنان حامی هستند و فقط استراتژی هایشان عوض شده است.

جوزف بورل، در تازه ترین اظهار نظر خود گفت: از این پس نخواهم گفت اسراییل، خواهم گفت دولت نتانیاهو گویا خط تبلیغاتی جدید برای کاهش فشار بر اسراییل این است که مقصر نتانیاهو معرفی شود.

این درحالی است که فقط ۲درصد مردم اسراییل معتقدند، ارتش شدت عمل بالایی دارد و باید خشونت کمتری داشته باشد.

اسراییل، رژیمی است که با پشتوانه حداکثری مردم خود دست به جنایت میزند. با وجود این پشتیبانی نباید اجازه داد تا این جنایات را به نام یک دولت خاص نوشته شود!