اسرائیل آسیب‌پذیرتر از همیشه

اسرائیل آسیب پذیر تر از همیشه

سپتامبر 12, 2023 - 11:46

لایحه ی اصلاحات قضائی در اسراییل با وجود مخالفت های گسترده تصویب شد.

اما تبعات تصویب این لایحه هنوز هم ادامه دارد.

اینبار نوبت ارتش است.

رسانه های اسراییلی میگویند:

بخشی از نظامیان، دواطلبانه یگان خود را ترک کرده اند 
و بخشی دیگر از افسران نیروی ذخیره ارتش اسراییل اعلام کرده اند در فراخوان آینده ارتش حضور نمی یابند.
این ها درحالیست که ارتش اسراییلبه شدت با کمبود پرسنل آموزش دیده در ارتش خود روبه روست.
کمبود نیروسرکشی عیان نظامیو فرسودگی بیش از پیش ارتش اسراییل
باعث شده تا مقامات نظامی اسراییل این روزها بیشتر از هروقت دیگر، احساس نگرانی کنند.