استخدام به سبک فرانسوی

مه 6, 2023 - 12:45

سال 2021 برای آنهایی که در فرانسه شغلی داشتند، سال قربانی شدن نزدیک به 650 نفر نیروی کار بود.

فرانسوی ها از نظر امنیت حوادث کار در بین کشورهای اتحادیه اروپا وضعیت خوبی ندارد.

روزانه دو شهروند فرانسوی در حوادث شغلی جان می دهند.

آنهایی که در نظرسنجی های سلامت کار شرکت کرده اند می گویند که چقدر کارکنان شرکت های فرانسوی از خستگی روحی و ذهنی رنج می برند.

اصلاحات مکرون در قانون بازنشستگی هم که سن کار را تا 64 سالگی افزایش داده، شرایط کار را سخت تر کرده تا جایی که اتحادیه های کارگری هم نتوانسته اند از حقوق اعضایشان دفاع کنند.

اتحادیه‌های اصلی فرانسه به اتفاق آرا مخالف این اصلاحات هستند و از هر ۱۰ فرانسوی حدود ۶ نفر با اصلاحات مکرون مخالف بودند اما او بلاخره حرفش را با تصویب این قانون به کرسی نشاند. 

این وضعیت فرانسوی هایی است که شغلی دارند، آنهایی که بحران بیکاری گریبان شان را گرفته نا امیدتر هستند. طي چند دهه، نه دولتهاي راست گرا و نه چپ گرايان فرانسه نتوانسته اند با مشکل بيکاري در اين کشور مقابله کنند و حالا فرانسوی ها نسبت به سایر همسایگانشان در اتحادیه اروپا بیکارترند.