از پلیس فرانسه تا شرطه‌های عربستان

عربستان سعودی و کشورهای همسو با آن از ابتدای بحران غصب فلسطین تا کنون سعی کرده اند تا خود را قیم این سرزمین معرفی کنند.

ژوئن 24, 2024 - 16:58

عربستان سعودی و کشورهای همسو با آن 
از ابتدای بحران غصب فلسطین تا کنون سعی کرده اند تا خود را قیم این سرزمین معرفی کنند
تلاش آنها بر این بوده است که مسئله فلسطین را یک مسئله سُنی-عربی معرفی کنند
به این ترتیب، از سهم کنشگری باقی جهان اسلام کاسته شد
اما در سالهای اخیر، پس از تصمیم برای انعقاد پیمان خیانتکارانه ابراهیم عربستان به طرز واضحی در جهت اهداف اسراییل تغییر موضع داد
کشوری که خود را زعیم جهان اسلام میداند، در ایام حج و همزمان با نسل کشی در غزه، برای مراسم های برائت کارشکنی میکند
کاربران شبکه های اجتماعیحج و جام جهانی را به طرز طعنه آمیزی مقایسه میکنند
آنها میگویند، در جام جهانی قطر، آزادانه تر میتوانستند درباره فلسطین حرف بزنند تا مراسم دینی حج!
عربستان نه تنها فلسطین را رها کردهبلکه اجازه اعلام حمایت به سایر زائران خانه خدا را هم نمیدهد
این روزها هیچ فرقی بین شرطه های عربستان و پلیس فرانسه در سرکوب حامیان فلسطین وجود ندارد
این رفتار خیانت کارانه حاکمان عربستاندر کوران جنایت های اسراییل در غزه  از یاد مسلمانان نخواهد رفت.