احساس مشترک

احساس مشترک

سپتامبر 28, 2023 - 11:55

بالای پنجاه درصد از ساکنین سرزمین های اشغالی، معتقد به کاهش امنیت شخصی خود هستند.

اسراییل هیوم به نقل از سازمان نیوگاردن، گفته:
طبق آخرین نظر سنجی ها ۵۵درصد از اسراییلی ها میگویند که نسبت به قبل خیلی بیشتر احساس نا امنی میکنند.

کاهش آمار سفر های جاده ای به سوی مناطق تفریحی خصوصا روستاهای عرب نشین، افزایش تعداد قتل و حوادث جنایی نسبت به سال قبل، ترس صاحبان مشاغل آزاد و بازاری از اخاذی، کاهش اعتماد عمومی به پلیس شهری این کشور، و حتی عدم اجازه والدین به فرزندانشان بعد از ساعت عصر شاخص های مورد مطالعه این نظر سنجی بوده است.

با این همه، نخست وزیر رژیم جعلی اسراییل ترجیح میدهد به جای رسیدگی به امور داخلی اسراییل، در صحن سازمان ملل بقیه کشور ها را تهدید کند.